• ۱۳ دی
    پایان کلاس نیمسال اول سال تحصیلی ۹۸-۹۷
  • ۱۵ دی
    شروع امتحانات نیمسال اول سال تحصیلی ۹۸-۹۷
  • ۲۷ دی
    پایان امتحانات نیمسال اول سال تحصیلی ۹۸-۹۷

اطلاعیه ها

کتابخانه دیجیتال
سایت اعضای هیئت علمی
سایت اطلاع رسانی واحد
کتابخانه مرکزی
سایت نشریات واحد
آزمایشگاههای واحد