• ۳ شهریور
  شروع امتحانات ترم تابستان
 • ۶ شهریور
  پایان امتحانات ترم تابستان
 • ۹ شهریور
  ثبت نام و انتخاب واحد نیمسال اول ۹۹-۹۸
 • ۲۱ شهریور
  پایان ثبت نام و انتخاب واحد نیمسال اول ۹۹-۹۸
 • ۲۳ شهریور
  شروع کلاس نیمسال اول ۹۹-۹۸

اطلاعیه ها

رشته‌های تحصیلی