• ۲۴ خرداد
  پایان کلاس
 • ۲۷ خرداد
  شروع امتحانات
 • ۷ تیر
  پایان امتحانات
 • ۱۶ تیر
  شروع ثبت نام و انتخاب واحد دوره تابستان

اطلاعیه ها

کتابخانه دیجیتال
سایت اطلاع رسانی واحد
کتابخانه مرکزی
سایت نشریات واحد
آزمایشگاههای واحد