• ۳۰ دی
  پایان امتحانات
 • ۵ بهمن
  شروع انتخاب واحد به تفکیک مقاطع تحصیلی
 • ۸ بهمن
  پایان انتخاب واحد
 • ۱۵ اسفند
  همایش ملی جایزه کتاب سال این سینا

اطلاعیه ها

کتابخانه دیجیتال
سایت اعضای هیئت علمی
سایت اطلاع رسانی واحد
کتابخانه مرکزی
سایت نشریات واحد
آزمایشگاههای واحد

رشته‌های تحصیلی