• ۳ مهر
  مراسم استقبال از دانشجویان ورودی جدید
 • ۱۰ مهر
  شروع حذف و اضافه(صرفا برای مقاطع کارشناسی)
 • ۱۳ مهر
  پایان حذف و اضافه
 • ۱۴ دی
  پایان کلاس

اطلاعیه ها

کتابخانه دیجیتال
سایت اعضای هیئت علمی
سایت اطلاع رسانی واحد
کتابخانه مرکزی
سایت نشریات واحد
آزمایشگاههای واحد

رشته‌های تحصیلی