• ۲۸ دی
  پایان امتحانات
 • ۷ بهمن
  شروع ثبت نام و انتخاب واحد نیمسال دوم
 • ۱۲ بهمن
  پایان ثبت نام و انتخاب واحد نیمسال دوم
 • ۱۴ بهمن
  شروع کلاس

اطلاعیه ها

کتابخانه دیجیتال
سایت اعضای هیئت علمی
سایت اطلاع رسانی واحد
کتابخانه مرکزی
سایت نشریات واحد
آزمایشگاههای واحد