• ۴ خرداد
    پایان آزمون کتبی و شفاهی دکتری تخصصی
  • ۱۱ خرداد
    پایان کلاس درس
  • ۱۷ خرداد
    شروع امتحانات

اطلاعیه ها

کتابخانه دیجیتال
سایت اعضای هیئت علمی
سایت اطلاع رسانی واحد
کتابخانه مرکزی
سایت نشریات واحد
آزمایشگاههای واحد

رشته‌های تحصیلی