• ۲۵ اردیبهشت
  پاسداشت زبان فارسی و بزرگداشت فردوسی
 • ۲۸ اردیبهشت
  روز بزرگداشت خیام
 • ۳۱ اردیبهشت
  روز اهدای عضو
 • ۳ خرداد
  فتح خرمشهر
 • ۱۴ خرداد
  رحلت امام خمینی(ره)

اطلاعیه ها

رشته‌های تحصیلی