• ۹ اردیبهشت
  شروع آزمون جامع کتبی و شفاهی دکتری تخصصی
 • ۲۹ اردیبهشت
  شروع حذف اضطراری(صرفاً برای مقاطع کارشناسی)
 • ۳۱ اردیبهشت
  پایان حذف اضطراری(صرفاً برای مقاطع کارشناسی)
 • ۳۰ فروردین
  همایش ملی جایزه کتاب سال این سینا

اطلاعیه ها

کتابخانه دیجیتال
سایت اعضای هیئت علمی
سایت اطلاع رسانی واحد
کتابخانه مرکزی
سایت نشریات واحد
آزمایشگاههای واحد

رشته‌های تحصیلی