• ۱۲ مرداد
  بیستمین کارگاه آمادگی زبان EPT
 • ۱۶ مرداد
  بیست و یکمین کارگاه آمادگی زبان EPT
 • ۱ شهریور
  پنجمین دوره جشن دانش آموختگی
 • ۱ شهریور
  کارگاه مکالمه زبان فرانسه

اطلاعیه ها

کتابخانه دیجیتال
سایت اعضای هیئت علمی
سایت اطلاع رسانی واحد
کتابخانه مرکزی
سایت نشریات واحد
آزمایشگاههای واحد

رشته‌های تحصیلی