• ۲۴ مرداد
    پایان کلاس‌ها ترم تابستان
  • ۲۶ مرداد
    شروع امتحانات ترم تابستان
  • ۳۱ مرداد
    پایان امتحانات ترم تابستان

اطلاعیه ها