• ۹ اردیبهشت
    شروع آزمون جامع کتبی و شفاهی دکتری تخصصی
  • ۲۹ اردیبهشت
    شروع حذف اضطراری(صرفاً برای مقاطع کارشناسی)
  • ۳۱ اردیبهشت
    پایان حذف اضطراری(صرفاً برای مقاطع کارشناسی)

اطلاعیه ها

کتابخانه دیجیتال
سایت اعضای هیئت علمی
سایت اطلاع رسانی واحد
کتابخانه مرکزی
سایت نشریات واحد
آزمایشگاههای واحد

رشته‌های تحصیلی