ثبت نام و انتخاب واحد نیمسال دوم ۹۹-۹۸

تاریخ برگزاری : ۰۵ بهمن ۱۳۹۸
تاریخ پایان برگزاری : ۱۰ بهمن ۱۳۹۸
تقویم دانشگاهی