رویدادها

۳ آذر

برگزاری دوره آموزشی خلق مدل کسب و کار

۱۰ آذر

برگزاری اردوی علمی فرهنگی شهر یزد(ویژه اساتید واحد)

۲۲ آذر

دومین همایش ملی سبک زندگی و خانواده پایدار

۲۸ آذر

جشنواره گردشگری و اقوام ایرانی

۳۰ فروردین

همایش ملی جایزه کتاب سال این سینا