بانک اطلاعات تدارکات

شرکتهایی که تمایل به همکاری با دانشگاه آزاد، واحد علوم و تحقیقات را دارند فرم زیر را تکمیل نمایند.
 • 0
 • نام فروشگاه / شرکت*
  1
 • کد اقتصادی*
  2
 • نوع فعالیت*
  3
 • نوع فروشگاه / شرکت*
  4

 • اسناد و مدارک حقوقی شرکت ها و موسسات:
  5
 • ثبت روزنامه رسمی*فایل های خود را آپلود کنید آپلود
   6
  • اساسنامه شرکت*فایل های خود را آپلود کنید آپلود
    7
   • نامه گواهی ارزش افزوده*فایل های خود را آپلود کنید آپلود
     8
    • مشخصات اعضای هیات مدیره*فایل های خود را آپلود کنید آپلود
      9
     • سابقه فعالیت*
      10
     • آدرس*
      11
     • تلفن*
      12
     • پست الکترونیک*
      13
     • توضیحات*
      14