نمایش بر اساس 
 فرم اشتراک فصلنامه جغرافیایی سرزمین
يکشنبه 12 دى 1389
دانلود فایل پیوست
 فرم اشتراک فصلنامه علمی - پژوهشی مطالعات رسانه ای
يکشنبه 12 دى 1389
دانلود فایل پیوست
 فرم اشتراک مجله شیمی فیزیک و شیمی نظری
يکشنبه 12 دى 1389
دانلود فایل پیوست
 فرم درخواست تعمیر رایانه
پنجشنبه 25 خرداد 1391
دانلود فایل پیوست
 فرم درخواست تعمیر پرینتر، اسکنر و مانیتور
پنجشنبه 25 خرداد 1391
دانلود فایل پیوست
 فرم اشتراک مجله اقتصاد کاربردی
چهارشنبه 4 آبان 1390
دانلود فایل پیوست
 فرم درخواست مواد مورد نیاز آزمایشگاه/کارگاه
دفتر تجهیزات
چهارشنبه 21 مهر 1389
دانلود فایل پیوست
 فرم درخواست تجهیزات عمومی مورد نیاز آزمایشگاه/کارگاه
دفتر تجهیزات
شنبه 24 مهر 1389
دانلود فایل پیوست
 فرم اطلاعات تجهیزات تخصصی
دفتر تجهیزات
شنبه 24 مهر 1389
دانلود فایل پیوست
 فرم استعلام تجهیزات موجود
دفتر تجهیزات
شنبه 24 مهر 1389
دانلود فایل پیوست
 فرم پیشنهاد طرح پژوهشی - فرم صفر و الف (فرمت word)
اداره ارتباط با صنعت
شنبه 24 مهر 1389
دانلود فایل پیوست
 دستورالعمل برگزاری همایش ها و فرم های مربوطه
پنجشنبه 6 مرداد 1390
دانلود فایل پیوست
 قرارداد اجرای طرح پژوهشی
بخشنامه ارتباط با صنعت
پنجشنبه 6 مرداد 1390
دانلود فایل پیوست
 طرح توجیهی تاسیس مرکز تحقیقاتی
پنجشنبه 6 مرداد 1390
دانلود فایل پیوست
 نظامنامه مراکز تحقیقاتی
پنجشنبه 6 مرداد 1390
دانلود فایل پیوست
 فرم ارزیابی طرح پژوهشی
پنجشنبه 6 مرداد 1390
دانلود فایل پیوست
 کنفرانسهای خارجی
يکشنبه 1 خرداد 1390
دانلود فایل پیوست
 فرم درخواست ایمیل در سایت واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی برای اساتید
شنبه 24 مهر 1389
دانلود فایل پیوست
 فرم درخواست ایمیل در سایت واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی برای دانشجویان
شنبه 24 مهر 1389
دانلود فایل پیوست
 فرم اطلاعات فعالیتهای فرهنگی ، سیاسی
گروه آمار و اطلاعات
شنبه 24 مهر 1389
دانلود فایل پیوست
 فرم اطلاعات اساتید هیات علمی
گروه آمار و اطلاعات
شنبه 24 مهر 1389
دانلود فایل پیوست
 فرم اطلاعات اساتید حق التدریس
گروه آمار و اطلاعات
شنبه 24 مهر 1389
دانلود فایل پیوست
 فرم اطلاعات کارکنان
گروه آمار و اطلاعات
شنبه 24 مهر 1389
دانلود فایل پیوست
 فرم اطلاعات کتابخانه
گروه آمار و اطلاعات
شنبه 24 مهر 1389
دانلود فایل پیوست
 فرم اطلاعات رویدادهای ورزشی
گروه آمار و اطلاعات
شنبه 24 مهر 1389
دانلود فایل پیوست
 فرم اطلاعات همایش ها
گروه آمار و اطلاعات
شنبه 24 مهر 1389
دانلود فایل پیوست
 فرم اطلاعات زمین
گروه آمار و اطلاعات
شنبه 24 مهر 1389
دانلود فایل پیوست
 فرم اطلاعات ساختمان
گروه آمار و اطلاعات
شنبه 24 مهر 1389
دانلود فایل پیوست
 فرم کاربری ساختمان
گروه آمار و اطلاعات
شنبه 24 مهر 1389
دانلود فایل پیوست
 فرم پژوهشنامه
گروه آمار و اطلاعات
شنبه 24 مهر 1389
دانلود فایل پیوست
 تعهدنامه دانش آموختگان مقطع دکتری
سه شنبه 12 بهمن 1389
دانلود فایل پیوست
 فرم پروپوزال دانشجویان دکتری
چهارشنبه 6 اسفند 1393
دانلود فایل پیوست
 فرم اعلام خسارت درمان گروهی (بیمه دانا)
سه شنبه 1 مرداد 1392
دانلود فایل پیوست
 فرم اشتراک نشریه مهندسی هوافضا
يکشنبه 12 دى 1389
دانلود فایل پیوست
 فرم اشتراک مجله مدیریت بازاریابی
چهارشنبه 20 ارديبهشت 1391
دانلود فایل پیوست
 فرم اشتراک نشریه مجله علوم زراعی
يکشنبه 12 دى 1389
دانلود فایل پیوست
 فرم درخواست هزینه رفت و آمد اساتید مدعو شرکت کننده در جلسات دفاع
دوشنبه 24 آبان 1389
دانلود فایل پیوست
 فرم ارائه سمینار پیشرفت کار تدوین رساله دکتری
دوشنبه 24 آبان 1389
دانلود فایل پیوست
 فرم تعهد نامه اصالت رساله
دوشنبه 24 آبان 1389
دانلود فایل پیوست
 فرم معرفی دانشجویان به مراکز آزمایشگاهی و پرداخت کمک هزینه پایان نامه ها
دوشنبه 24 آبان 1389
دانلود فایل پیوست
 فرم اشتراک مجله علمی-پژوهشی علوم غذایی و تغذیه
دوشنبه 24 آبان 1389
دانلود فایل پیوست
 فرم اشتراک نشریه هویت شهر
دوشنبه 24 آبان 1389
دانلود فایل پیوست
 فرم اشتراک نشریه بین المللی علوم و تکنولوژی محیط زیست
دوشنبه 24 آبان 1389
دانلود فایل پیوست
 فرم و راهنمای اشتراک مجله پاتوبیولوژی مقایسه ای
دوشنبه 24 آبان 1389
دانلود فایل پیوست
 فرم اشتراک مجله مهندسی عمران
دوشنبه 24 آبان 1389
دانلود فایل پیوست
 فرم اشتراک مجله شناخت و کاربرد گیاهان دارویی
دوشنبه 24 آبان 1389
دانلود فایل پیوست
 فرم اشتراک دانشنامه حقوق و سیاست
دوشنبه 24 آبان 1389
دانلود فایل پیوست
 فرم اشتراک مجله مدیریت بازاریابی
دوشنبه 24 آبان 1389
دانلود فایل پیوست
 فرم اشتراک مجله علمی- پژوهشی علوم پایه
دوشنبه 24 آبان 1389
دانلود فایل پیوست
 فرم اشتراک مجله حسابداری مدیریت
دوشنبه 24 آبان 1389
دانلود فایل پیوست
1 2
دانشکده ها
نشانی: تهران - انتهای بزرگراه شهید ستاری - میدان دانشگاه - بلوار شهدای حصارک - دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات - کدپستی : 1477893855 صندوق پستی : 14515/775
تلفن : 47911
44845147-8
44845144-5
44865179-82
نمابر : 44867141 44869442
کلیه حقوق متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات می باشد.    طراحی وب سایت: A.C.A CO