دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات - ليست كامل قوانین ، مقررات ، آئین نامه ها
نمایش بر اساس 
 فرمهای ضمیمه بخشنامه فرصت مطالعاتی
سه شنبه 14 ارديبهشت 1395
دانلود فایل پیوست
 طرحنامه برنامه های پیشنهادی به شورای فرهنگی
دوشنبه 24 اسفند 1394
دانلود فایل پیوست
 تخفیف چند دانشجویی
سه شنبه 18 اسفند 1394
دانلود فایل پیوست
 فرم درخواست ایمیل اساتید
يکشنبه 16 اسفند 1394
دانلود فایل پیوست
 فرم درخواست ایمیل دانشجویان
يکشنبه 16 اسفند 1394
دانلود فایل پیوست
 فرم درخواست استفاده از کار دانشجویی
چهارشنبه 30 دى 1394
دانلود فایل پیوست
 بازدید علمی
فرم مصوب انجام بازدیدهای علمی
يکشنبه 27 دى 1394
دانلود فایل پیوست
 فرم جهت ارسال پرونده فارغ التحصیلی (برای همکاران دانشکده)
يکشنبه 27 دى 1394
دانلود فایل پیوست
 فرم های مفقودی مدارک فارغ التحصیلان
يکشنبه 27 دى 1394
دانلود فایل پیوست
 اساسنامه کانون های دانشجویی فرهنگی هنری اجتماعی
اساسنامه کانون های دانشجویی فرهنگی هنری اجتماعی
يکشنبه 6 دى 1394
دانلود فایل پیوست
 فرم کاربری ساختمان
گروه آمار و اطلاعات
يکشنبه 6 دى 1394
دانلود فایل پیوست
 فرم اطلاعات زمین
گروه آمار و اطلاعات
يکشنبه 6 دى 1394
دانلود فایل پیوست
 فرم اطلاعات ساختمان
گروه آمار و اطلاعات
يکشنبه 6 دى 1394
دانلود فایل پیوست
 فرم پژوهشنامه
گروه آمار و اطلاعات
يکشنبه 6 دى 1394
دانلود فایل پیوست
 فرم اطلاعات همایش ها
گروه آمار و اطلاعات
يکشنبه 6 دى 1394
دانلود فایل پیوست
 فرم اطلاعات رویدادهای ورزشی
گروه آمار و اطلاعات
يکشنبه 6 دى 1394
دانلود فایل پیوست
 فرم اطلاعات کتابخانه
گروه آمار و اطلاعات
يکشنبه 6 دى 1394
دانلود فایل پیوست
 فرم اطلاعات کارکنان
گروه آمار و اطلاعات
يکشنبه 6 دى 1394
دانلود فایل پیوست
 فرم اطلاعات اساتید حق التدریس
گروه آمار و اطلاعات
يکشنبه 6 دى 1394
دانلود فایل پیوست
 فرم اطلاعات اساتید هیات علمی
گروه آمار و اطلاعات
يکشنبه 6 دى 1394
دانلود فایل پیوست
 فرم اطلاعات فعالیتهای فرهنگی ، سیاسی
گروه آمار و اطلاعات
يکشنبه 6 دى 1394
دانلود فایل پیوست
 فرم درخواست تعمیر رایانه
يکشنبه 6 دى 1394
دانلود فایل پیوست
 فرم درخواست تعمیر پرینتر، اسکنر و مانیتور
يکشنبه 6 دى 1394
دانلود فایل پیوست
 راهنمای مدیر سامانه مجلات
راهنمای مدیر سامانه مجلات
يکشنبه 29 آذر 1394
دانلود فایل پیوست
 درخواست کار دانشجویی
سه شنبه 21 مهر 1394
دانلود فایل پیوست
 فرم تخفیف شهریه کارمندی
دوشنبه 6 مهر 1394
دانلود فایل پیوست
 آئین نامه طرح های پژوهشی 94
سه شنبه 27 مرداد 1394
دانلود فایل پیوست
 فرم پیشنهاد طرح پژوهشی شماره صفر
سه شنبه 27 مرداد 1394
دانلود فایل پیوست
 فرم اعلام خسارت درمان گروهی (بیمه دانا)
شنبه 24 مرداد 1394
دانلود فایل پیوست
 فرمهای شرکت در مسابقات
دوشنبه 1 تير 1394
دانلود فایل پیوست
 آئین نامه و دستورالعمل برگزاری همایش های علمی - پژوهشی
چهارشنبه 27 خرداد 1394
دانلود فایل پیوست
 فرم ارزیابی طرح پژوهشی
چهارشنبه 27 خرداد 1394
دانلود فایل پیوست
 طرح توجیهی تاسیس مراکز تحقیقاتی به همراه فرم برنامه راهبردی
چهارشنبه 27 خرداد 1394
دانلود فایل پیوست
 طرحنامه ویژه کرسی های نوآوری
چهارشنبه 27 خرداد 1394
دانلود فایل پیوست
 طرحنامه ویژه کرسی های نقد
چهارشنبه 27 خرداد 1394
دانلود فایل پیوست
 طرحنامه ویژه کرسی های نظریه پردازی
چهارشنبه 27 خرداد 1394
دانلود فایل پیوست
 طرحنامه برگزاری همایش ها، سمینارها و کنگره ها
چهارشنبه 27 خرداد 1394
دانلود فایل پیوست
 طرحنامه برگزاری نمایشگاه
چهارشنبه 27 خرداد 1394
دانلود فایل پیوست
 طرح نامه برگزاری مسابقات، نمایشگا هها و جشنواره ها و شرکت در مسابقات خارج از کشور
چهارشنبه 27 خرداد 1394
دانلود فایل پیوست
 فرم معرفی دانشجویان به مراکز آزمایشگاهی و پرداخت کمک هزینه پایان نامه ها
يکشنبه 6 ارديبهشت 1394
دانلود فایل پیوست
 فرم تائید مقاله برای صدور مجوز دفاع و تسویه حساب دانشجویان دکتری
چهارشنبه 2 ارديبهشت 1394
دانلود فایل پیوست
 فرم پروپوزال دانشجویان دکتری
چهارشنبه 6 اسفند 1393
دانلود فایل پیوست
 فرم پروپوزال دانشجویان کارشناسی ارشد
چهارشنبه 6 اسفند 1393
دانلود فایل پیوست
 فرم بازخرید مرخصی
يکشنبه 26 بهمن 1393
دانلود فایل پیوست
 فرم پژوهانه
سه شنبه 25 شهريور 1393
دانلود فایل پیوست
  فرمهای درخواست جایزه مقالات
دوشنبه 15 ارديبهشت 1393
دانلود فایل پیوست
 قرارداد اجرای طرح پژوهشی
بخشنامه ارتباط با صنعت
دوشنبه 5 اسفند 1392
دانلود فایل پیوست
 فرم درخواست هزینه های مازاد درمان
يکشنبه 21 مهر 1392
 فرم سخنرانی مربوط به نتایج طرحهای پژوهشی
چهارشنبه 3 مهر 1392
دانلود فایل پیوست
 فرم اشتراک نشریه بین المللی علوم و تکنولوژی محیط زیست
دوشنبه 6 خرداد 1392
دانلود فایل پیوست
1 2 3


نشانی: تهران - انتهای بزرگراه شهید ستاری - میدان دانشگاه - بلوار شهدای حصارک - دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات - کدپستی : 1477893855 صندوق پستی : 14515/775
تلفن : 44865179-82
44865154-8
کلیه حقوق متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات می باشد.