اسامی فارغ التحصیلان دانشگاه


نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۶۷٬۱۲۲ مورد.
ردیفنامنام خانوادگیرشتهمقطعتاریخ ورودتاریخ فارغ التحصیلی
22بیژنبیدآبادعلوم اقتصادیدکتری تخصصی86
629اکبرحسنیفرهنگ و زبانهای باستانیکارشناسی ارشد72
868پرویزذوالفقاریمهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذاییکارشناسینامشخص
1319آرمنسعیدخانیانمهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذاییکارشناسی76
1613منیژهسعادتمندیعلوم تغذیهکارشناسی76
1940حسینپیرعلی همدانیمهندسی مکانیک - ساخت و تولیدکارشناسی ارشد77
2143حسینفروزان فردمهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذاییکارشناسی76
2576علیطاهریمهندسی شیمیکارشناسینامشخص
3508رضواننیکجه فراهانیمهندسی شیمیکارشناسینامشخص
3715مجتبیمقدسیعلوم تغذیهکارشناسی79