اسامی فارغ التحصیلان دانشگاه


نمایش ۹۱ تا ۱۰۰ مورد از کل ۶۷٬۱۲۲ مورد.
ردیفنامنام خانوادگیرشتهمقطعتاریخ ورودتاریخ فارغ التحصیلی
24499میتراصمیعیکتابداری و اطلاع رسانیدکتری تخصصی8389
24500مهدیعلی پور حافظیکتابداری و اطلاع رسانیدکتری تخصصی83نامشخص
24506افشینموسوی چلککتابداری و اطلاع رسانیدکتری تخصصی8388
24508یعقوبنوروزیکتابداری و اطلاع رسانیدکتری تخصصی8388
24569لیدامهدی زاده قلعه جوقکتابداری و اطلاع رسانیدکتری تخصصی8387
24570نرگسمحمدعلی پورکتابداری و اطلاع رسانیدکتری تخصصی8388
24571فریبرزدرودیکتابداری و اطلاع رسانیدکتری تخصصی87
26303سیدوحیدابشاریکتابداری و اطلاع رسانیکارشناسی ارشد8486
28248مینااخباری آزادکتابداری و اطلاع رسانیدکتری تخصصی8489
28286علیرضااسفندیاری مقدمکتابداری و اطلاع رسانیدکتری تخصصی84نامشخص