اسامی فارغ التحصیلان دانشگاه


نمایش ۳۱ تا ۴۰ مورد از کل ۶۷٬۱۲۲ مورد.
ردیفنامنام خانوادگیرشتهمقطعتاریخ ورودتاریخ فارغ التحصیلی
31غلامحسینتاجری نسبالهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن و حدیثدکتری تخصصی65نامشخص
32مسعودجلالی مقدمالهیات و معارف اسلامی - ادیان وعرفاندکتری تخصصی65نامشخص
33امیرخانسپهوندحقوق کیفری و جرم شناسیدکتری تخصصی65نامشخص
34میر طیبموسویعلوم سیاسیدکتری تخصصی65نامشخص
35نسرینمصفاعلوم سیاسیدکتری تخصصی65نامشخص
36زهرهکاظمیعلوم سیاسیدکتری تخصصی65نامشخص
37ابوطالبشالچیانعلوم اقتصادیدکتری تخصصی6585
38محمودحسینیمهندسی عمران - سازه و زلزلهدکتری تخصصی6570
39عباسبیرامیمدیریت آموزشیدکتری تخصصی6574
40حسنعطریمدیریتدکتری تخصصی6573