اسامی فارغ التحصیلان دانشگاه


نمایش ۴۱ تا ۵۰ مورد از کل ۶۷٬۱۲۲ مورد.
ردیفنامنام خانوادگیرشتهمقطعتاریخ ورودتاریخ فارغ التحصیلی
41محمدفامیلیمدیریتدکتری تخصصی6572
42ابراهیمحیدریزبان و ادبیات فارسیدکتری تخصصی66نامشخص
43علی اکبرخان محمدیزبان و ادبیات فارسیدکتری تخصصی6670
44احمدذاکریزبان و ادبیات فارسیدکتری تخصصی66نامشخص
45سیدمحمدرضاآیتیالهیات و معارف اسلامی - فقه و مبانی حقوق اسلامیدکتری تخصصی66نامشخص
46همایونهمتی ده بالاالهیات و معارف اسلامی - ادیان وعرفاندکتری تخصصی66نامشخص
47حبیبآقابخشیجامعه شناسیدکتری تخصصی6673
48علیمنتظرفرجروانشناسی عمومیدکتری عمومی6569
49محمدرضاملکیعلوم سیاسیدکتری تخصصی66نامشخص
50سیدمرتضیمستشاریشیمی - شیمی معدنیدکتری تخصصی66نامشخص