اسامی فارغ التحصیلان دانشگاه


نمایش ۵۱ تا ۶۰ مورد از کل ۶۷٬۱۲۲ مورد.
ردیفنامنام خانوادگیرشتهمقطعتاریخ ورودتاریخ فارغ التحصیلی
51سیدمحمدحسینرضویزمین شناسی - پترولوژیدکتری تخصصی6672
52ثریاخوانساریآموزش زبان انگلیسیدکتری تخصصی6675
53سیداحمدحسینی کازرونیزبان و ادبیات فارسیدکتری تخصصی66نامشخص
54احمدخاتمیزبان و ادبیات فارسیدکتری تخصصی67نامشخص
55نورالدینقاضیزبان و ادبیات فارسیدکتری تخصصی67نامشخص
56هادیخدیورزبان و ادبیات فارسیدکتری تخصصی6874
57عزیزالهتوکلی کافی آبادزبان و ادبیات فارسیدکتری تخصصی67نامشخص
58سیدحمیدطبیبیانزبان و ادبیات عربدکتری تخصصی67/
59قاسمفائززبان و ادبیات عربدکتری تخصصی67نامشخص
60سیدمحمدفرشباف ثقفیالهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامیدکتری تخصصی67/