اسامی فارغ التحصیلان دانشگاه


نمایش ۶۱ تا ۷۰ مورد از کل ۶۷٬۱۲۲ مورد.
ردیفنامنام خانوادگیرشتهمقطعتاریخ ورودتاریخ فارغ التحصیلی
61عبدالکریمبی آزارالهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن و حدیثدکتری تخصصی67نامشخص
62مصطفیبروجردیالهیات و معارف اسلامی - فقه و مبانی حقوق اسلامیدکتری تخصصی67نامشخص
63مهدیمحسنیان رادجامعه شناسیدکتری تخصصی67/
64محمدساوجیعلوم سیاسیدکتری تخصصی67نامشخص
65جعفرعدالت نژادخامنهحقوق خصوصیدکتری تخصصی67نامشخص
66احمدامیرمعزیحقوق خصوصیدکتری تخصصی67نامشخص
67فرهادکیانیعلوم سیاسیدکتری تخصصی6675
68پرویزامام زاده فردعلوم سیاسیدکتری تخصصی67نامشخص
69مهردادجوادیمهندسی مکانیک - طراحی جامداتدکتری تخصصی66نامشخص
70حسنقهری صارمیزبان و ادبیات فارسیدکتری تخصصی68نامشخص