اسامی فارغ التحصیلان دانشگاه


نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۶۷٬۱۲۲ مورد.
ردیفنامنام خانوادگیرشتهمقطعتاریخ ورودتاریخ فارغ التحصیلی
67121اکبرعلی اولادجغرافیا و برنامه ریزی روستاییدکتری تخصصی89نامشخص
67121سیدعلیرضاموسوی شیرازیمهندسی هسته ای - مهندسی انرژی هسته ایدکتری تخصصی8395
67120ژارمنیولیدسن ونسانعلوم اجتماعی - مردم شناسیکارشناسی ارشد ناپیوسته94/12/01
67119شادییوسفیهمهندسی پزشکی - مهندسی توانبخشیکارشناسی ارشد ناپیوسته94/11/28
67118سید مهدییوسفیان مقدممهندسی کشاورزی-توسعه روستائی - مدیریت توسعهکارشناسی ارشد ناپیوسته94/10/16
67117الهامیوسفی نیااقتصاد انرژیکارشناسی ارشد ناپیوسته95/04/27
67116علی اکبریوسفی کیامدیریت دولتی - تشکیلات و روشهاکارشناسی ارشد ناپیوسته95/06/27
67115مهردادیوسفی فاتحسنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی - مطالعات آب و خاککارشناسی ارشد ناپیوسته95/04/01
67114امیدیوسفی ریزیفیزیککارشناسی95/06/15
67113جلیلیوسفی دودرانمهندسی پزشکی - مهندسی توانبخشیکارشناسی ارشد ناپیوسته94/11/26