اسامی فارغ التحصیلان دانشگاه


نمایش ۹۱ تا ۱۰۰ مورد از کل ۶۷٬۱۲۲ مورد.
ردیفنامنام خانوادگیرشتهمقطعتاریخ ورودتاریخ فارغ التحصیلی
67032جاویدوکیلی فراهانیمهندسی مکانیککارشناسی95/01/18
67031مرتضیوقاریمهندسی نفت - بهره برداری از منابع نفت و گازکارشناسی95/06/03
67030فهیمهوفقی مجردمدیریت فن آوری اطلاعات - سیستمهای اطلاعات پیشرفتهکارشناسی ارشد ناپیوسته95/06/31
67029علیرضاوفانژادمدیریت تکنولوژی - انتقال تکنولوژیکارشناسی ارشد ناپیوسته95/09/22
67028امیروفانژادمهندسی مکاترونیک - اتوماتیک و کنترل تولیدکارشناسی ارشد ناپیوسته94/08/26
67027ملیحهوفائیمترجمی زبان انگلیسیکارشناسی ارشد ناپیوسته95/06/20
67026گلناز ساداتوفائیعلوم تغذیهکارشناسی95/05/27
67025حمیدوفامهندسی معماریکارشناسی ارشد ناپیوسته95/06/21
67024محمدبشیروطنی ستودهمهندسی نفت - حفاری واستخراج نفتکارشناسی94/10/30
67023محمدوطنی باقرآبادیمهندسی کشاورزی - مدیریت کشاورزیکارشناسی ارشد ناپیوسته95/06/23