اسامی فارغ التحصیلان دانشگاه


نمایش ۱۳۱ تا ۱۴۰ مورد از کل ۶۷٬۱۲۲ مورد.
ردیفنامنام خانوادگیرشتهمقطعتاریخ ورودتاریخ فارغ التحصیلی
66992حمیدوالائی شریفمدیریت آموزشیدکترای تخصصی95/02/12
66991مهساواقفیمهندسی پزشکی - بیوالکتریکدکترای تخصصی94/11/28
66990علی اکبرواشقانی فراهانیمدیریت دولتی - تشکیلات و روشهاکارشناسی ارشد ناپیوسته94/12/24
66989نداواسعی فردمهندسی اکتشاف نفتکارشناسی95/06/26
66988معصومهواسعیتاریخ و تمدن ملل اسلامیکارشناسی ارشد ناپیوسته95/06/15
66987امیرحسینواحدی فرمهندسی مواد و متالورژی - مهندسی موادکارشناسی94/10/30
66986مهساواحدی داریانشیمی - شیمی تجزیهکارشناسی ارشد ناپیوسته94/10/23
66985یاشاواحدیجامعه شناسی ورزشیکارشناسی ارشد ناپیوسته94/11/12
66984مرسدهواحدیمهندسی مواد و متالورژی - مهندسی موادکارشناسی95/10/30
66983نازنینهیرادزیست شناسی - علوم جانوری - زیست شناسی سلولی تکوینیکارشناسی ارشد ناپیوسته95/11/05