اسامی فارغ التحصیلان دانشگاه


نمایش ۳۱ تا ۴۰ مورد از کل ۶۷٬۱۲۲ مورد.
ردیفنامنام خانوادگیرشتهمقطعتاریخ ورودتاریخ فارغ التحصیلی
67092مریمیغموریامور فرهنگی - مدیریت امور فرهنگیکارشناسی ارشد ناپیوسته94/11/28
67091حسینیعقوبی جوشقانیمهندسی نفت - بهره برداری از منابع نفت و گازکارشناسی95/02/04
67090یاسمنیعقوبیمدیریت آموزشیدکترای تخصصی94/12/02
67089مژدهیعقوبیدامپزشکیدکترای حرفه ای95/06/29
67088کاظمیعقوبیمدیریت دولتی - مدیریت سیستمهای اطلاعاتیکارشناسی ارشد ناپیوسته95/06/31
67087علییعقوبیمهندسی نفت - بهره برداری از منابع نفت و گازکارشناسی94/09/18
67086سیده زینبیعقوبیمهندسی محیط زیست - منابع آبکارشناسی ارشد ناپیوسته95/04/01
67085بهروزیعقوبیمهندسی عمران - آبدکترای تخصصی94/11/14
67084الهامیعقوبیمهندسی کامپیوتر - معماری کامپیوتردکترای تخصصی94/10/13
67083پرگلیعقوب نژاد زنگنهطراحی شهریکارشناسی ارشد ناپیوسته95/06/27