اسامی فارغ التحصیلان دانشگاه


نمایش ۴۱ تا ۵۰ مورد از کل ۶۷٬۱۲۲ مورد.
ردیفنامنام خانوادگیرشتهمقطعتاریخ ورودتاریخ فارغ التحصیلی
67082زهیریعقوب زادهآموزش زبان انگلیسیکارشناسی ارشد ناپیوسته95/11/25
67081حسینیزدیان خوابجانیمهندسی علوم وصنایع غذاییکارشناسی ناپیوسته95/06/15
67080محمدیزدی زادهمهندسی شیمیدکترای تخصصی95/11/30
67079رضایزدیمدیریت شهریکارشناسی ارشد ناپیوسته95/10/08
67078حسینیزدیالهیات ومعارف اسلامی - فلسفه و کلام اسلامیدکترای تخصصی94/10/29
67077مریمیزدانی نوریعلم اطلاعات و دانش شناسی - مدیریت کتابخانه های دانشگاهیکارشناسی ارشد ناپیوسته94/11/28
67076مهدییزدانی چمزینیمهندسی نفت - حفاری واستخراج نفتکارشناسی95/04/08
67075علییزدانیجغرافیا و برنامه ریزی گردشگری - برنامه ریزی گردشگری منطقه ایکارشناسی ارشد ناپیوسته94/11/26
67074شیمایزدان مهرمهندسی طراحی محیط زیستکارشناسی ارشد ناپیوسته94/11/27
67073لالهیزدان پناهیآموزش زبان انگلیسیکارشناسی ارشد ناپیوسته94/11/24