اسامی فارغ التحصیلان دانشگاه


نمایش ۵۱ تا ۶۰ مورد از کل ۶۷٬۱۲۲ مورد.
ردیفنامنام خانوادگیرشتهمقطعتاریخ ورودتاریخ فارغ التحصیلی
67072مهدییزدان پناهمهندسی هوافضاکارشناسی95/04/09
67071کامیاریزدان پناهمهندسی اکتشاف نفتکارشناسی95/10/30
67070رامینایداله رودباریمهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذاییکارشناسی95/10/30
67069مهسایداللهیمهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذاییکارشناسی94/10/30
67068احمدیاوریانمدیریت دولتی - مدیریت نیروی انسانیکارشناسی ارشد ناپیوسته95/06/23
67067علیرضایاوری رادتاریخ - تاریخ اسلامکارشناسی ارشد ناپیوسته95/08/23
67066محمدحسینیاوریمهندسی مواد و متالورژی - مهندسی متالورژیکارشناسی95/06/15
67065یحیییامیمدیریت دولتی - تشکیلات و روشهاکارشناسی ارشد ناپیوسته95/06/27
67064زهراساداتیاسینیمهندسی پزشکی - بیومتریالکارشناسی95/10/14
67063مهشیدیاسمیمهندسی پزشکی - بیوالکتریککارشناسی95/12/22