اسامی فارغ التحصیلان دانشگاه


نمایش ۶۱ تا ۷۰ مورد از کل ۶۷٬۱۲۲ مورد.
ردیفنامنام خانوادگیرشتهمقطعتاریخ ورودتاریخ فارغ التحصیلی
67062آرمینیاسریمهندسی حفاری واستخراج نفتکارشناسی ارشد ناپیوسته95/05/24
67061مرضیّهیاری زنگنهعلم اطلاعات و دانش شناسیدکترای تخصصی94/11/27
67060محمّدعلییاری رنانیمهندسی هسته ای - موادوچرخه سوخت هسته ایکارشناسی ارشد ناپیوسته95/10/04
67059فرزانهیاریمهندسی پزشکی - بیومتریالکارشناسی94/11/12
67058فاطمهیاریمهندسی هسته ای - مهندسی پرتوپزشکیکارشناسی ارشد ناپیوسته94/11/06
67057بیتایاریمهندسی هسته ای - مهندسی پرتوپزشکیکارشناسی ارشد ناپیوسته95/11/25
67056آیت الهیاریحقوق کیفری و جرم شناسیدکترای تخصصی95/08/26
67055فاطمهیارمحمدیمهندسی پزشکی - بالینیکارشناسی94/10/30
67054سعیدیارمحمدیمهندسی پزشکی - مهندسی توانبخشیکارشناسی ارشد ناپیوسته94/10/29
67053مریمیادگاریمدیریت دولتی - مدیریت سیستمهای اطلاعاتیکارشناسی ارشد ناپیوسته95/10/14