اسامی فارغ التحصیلان دانشگاه


نمایش ۷۱ تا ۸۰ مورد از کل ۶۷٬۱۲۲ مورد.
ردیفنامنام خانوادگیرشتهمقطعتاریخ ورودتاریخ فارغ التحصیلی
67052عارفیاحقیمهندسی هوافضاکارشناسی95/10/18
67051لعبتویسیمدیریت اجرایی - مدیریت استراتژیککارشناسی ارشد ناپیوسته95/06/10
67050سروهویسیجامعه شناسی ورزشیکارشناسی ارشد ناپیوسته94/11/25
67049سجادویسیمهندسی هوافضاکارشناسی95/08/29
67048ساحلویسکرمیعلوم تغذیهکارشناسی94/11/30
67047پرستوویژه ئیجامعه شناسی ورزشیکارشناسی ارشد ناپیوسته95/11/05
67046ناهیدوهابی کاشانیامور فرهنگی - مدیریت امور فرهنگیکارشناسی ارشد ناپیوسته94/12/02
67045سیده آرزووهابیزیست شناسی - علوم گیاهی - زیست شناسی تکوینیکارشناسی ارشد ناپیوسته94/11/20
67044امیرمحمودوهابیمدیریت فن آوری اطلاعات - سیستمهای اطلاعات پیشرفتهکارشناسی ارشد ناپیوسته95/06/31
67043مصطفیونائیمهندسی مواد - جوشکاریکارشناسی ارشد ناپیوسته95/06/27