اسامی فارغ التحصیلان دانشگاه


نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۶۷٬۱۲۲ مورد.
ردیفنامنام خانوادگیرشتهمقطعتاریخ ورودتاریخ فارغ التحصیلی
8632علیییلاقی تمیجانیمهندسی مکانیک - طراحی جامداتکارشناسی79نامشخص
41938وحیدییلاق بیگیفیزیک - ذرات بنیادی و نظریه میدانهاکارشناسی ارشد8790
33003مهرنازیگانگیفیزیک مهندسیکارشناسی8589
57796روزبهیگانگیمهندسی منابع طبیعی- محیط زیست - زیستگاههاوتنوع زیستیکارشناسی ارشد9193/11/28
39203علییگانه پیش کناریمدیریت خدمات بهداشتی و درمانیکارشناسی ارشد90
19119سیدمهدییگانه پرستمهندسی مکانیک - طراحی جامداتکارشناسی8286
36076محمدیگانه شادمهندسی مواد - خوردگی و حفاظت موادکارشناسی ارشد8689
55761زهرایگانه زاده گیلدکجانیآموزش ریاضیکارشناسی ارشد9092
16693فهیمهیگانه دیزج ورزبان و ادبیات عربکارشناسی ارشد82نامشخص
39463مارالیگانه دوستفیزیک - حالت جامدکارشناسی ارشد8690