اسامی فارغ التحصیلان دانشگاه


نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۶۷٬۱۲۲ مورد.
ردیفنامنام خانوادگیرشتهمقطعتاریخ ورودتاریخ فارغ التحصیلی
59094محمدبیدریغنامشخصکارشناسی پیوسته91
59095اصغرشفیعینامشخصکارشناسی پیوسته91
2529لیلاامامی طباءمهندسی شیمیکارشناسی ناپیوسته7479
5115مریمباقریمهندسی علوم وصنایع غذاییکارشناسی ناپیوسته76نامشخص
5116مژگانموفقمهندسی علوم وصنایع غذاییکارشناسی ناپیوسته76نامشخص
5117خسروقندالیمهندسی علوم وصنایع غذاییکارشناسی ناپیوسته76نامشخص
5118اعظمقورچیانمهندسی علوم وصنایع غذاییکارشناسی ناپیوسته76نامشخص
5119کتایونترابیمهندسی علوم وصنایع غذاییکارشناسی ناپیوسته76نامشخص
5120نوشینقمریانمهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذاییکارشناسی ناپیوسته7680
5121شکوهپنجستونیمهندسی علوم وصنایع غذاییکارشناسی ناپیوسته76نامشخص