اسامی فارغ التحصیلان دانشگاه


نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۶۷٬۱۲۲ مورد.
ردیفنامنام خانوادگیرشتهمقطعتاریخ ورودتاریخ فارغ التحصیلی
61300قاسمدهقانی احمدآبادکارشناسی ارشدندارد
61308ریحانهاوجاقیکارشناسیندارد
61326راضیههدایتی سبزوارکارشناسی ارشدندارد
61340محدثهعسگریکارشناسیندارد
14سیدعلیموسوی گرمارودیزبان و ادبیات فارسیدکتری تخصصی64نامشخص
16مسیحبهرامیانزبان و ادبیات فارسیدکتری تخصصی64نامشخص
18اکبرنایب زادهحقوق خصوصیدکتری تخصصی64نامشخص
19یحییجلیلوندحقوق خصوصیدکتری تخصصی64نامشخص
21سیدعلیمرتضویان فارسانیعلوم سیاسیدکتری تخصصی64نامشخص
26منیرهاحمدسلطانیزبان و ادبیات فارسیدکتری تخصصی65نامشخص