اسامی فارغ التحصیلان دانشگاه


نمایش ۱۱ تا ۲۰ مورد از کل ۶۷٬۱۲۲ مورد.
ردیفنامنام خانوادگیرشتهمقطعتاریخ ورودتاریخ فارغ التحصیلی
27احمدعلیجعفریزبان و ادبیات فارسیدکتری تخصصی65نامشخص
28علی محمدموذنیزبان و ادبیات فارسیدکتری تخصصی65نامشخص
29رمضانبهدادزبان و ادبیات عربدکتری تخصصی65نامشخص
30احمدرضاغائیالهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن و حدیثدکتری تخصصی65نامشخص
31غلامحسینتاجری نسبالهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن و حدیثدکتری تخصصی65نامشخص
32مسعودجلالی مقدمالهیات و معارف اسلامی - ادیان وعرفاندکتری تخصصی65نامشخص
33امیرخانسپهوندحقوق کیفری و جرم شناسیدکتری تخصصی65نامشخص
34میر طیبموسویعلوم سیاسیدکتری تخصصی65نامشخص
35نسرینمصفاعلوم سیاسیدکتری تخصصی65نامشخص
36زهرهکاظمیعلوم سیاسیدکتری تخصصی65نامشخص