اسامی فارغ التحصیلان دانشگاه


نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۶۷٬۱۲۲ مورد.
ردیفنامنام خانوادگیرشتهمقطعتاریخ ورودتاریخ فارغ التحصیلی
5305آئیناکبری هنجنیمهندسی پزشکی - بیوالکتریککارشناسی7782
9859آبتینعطائیمهندسی انرژیکارشناسی ارشد79نامشخص
13536آبتینعطائیمهندسی انرژیدکتری تخصصی8187
42363آبتینمیرفندرسکیمهندسی اکتشاف نفتکارشناسی ارشد8789
42481آبتینواحدیمهندسی عمران - برنامه ریزی حمل و نقلکارشناسی ارشد8791
146آبراداتمصلائیمهندسی کشاورزی - علوم و صنایع غذاییکارشناسی ارشد69نامشخص
11830آتبینقاسم ابراهیم زادهمهندسی مواد - متالورژی صنعتیکارشناسی80نامشخص
5857آتنامحمودیعلوم تغذیهکارشناسی77نامشخص
8918آتناعباسی نوسرمهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذاییکارشناسی79نامشخص
8945آتنارمضانی انباردانمهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذاییکارشناسی79نامشخص