اسامی فارغ التحصیلان دانشگاه


نمایش ۱۰۱ تا ۱۱۰ مورد از کل ۶۷٬۱۲۲ مورد.
ردیفنامنام خانوادگیرشتهمقطعتاریخ ورودتاریخ فارغ التحصیلی
61641آتوساابراهیمیمهندسی شیمیکارشناسی95/06/30
61924آتوسااعظم اخلاقیمدیریت خدمات بهداشتی و درمانیکارشناسی ارشد ناپیوسته95/11/06
63524آتوسادهسرائیمهندسی معماریکارشناسی ارشد ناپیوسته95/04/14
6696آتکهصفری قلعهمهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذاییکارشناسی7890
9713آتیلابرومندمهندسی پزشکی - بیوالکتریککارشناسی ارشد79نامشخص
17736آتیناکفیل زادهاقیانوس شناسی فیزیکی - فیزیک دریاکارشناسی ارشد82نامشخص
53974آتیهعارف پورعلوم اجتماعی - مردم شناسیکارشناسی ارشد8991
3964آتیکتقی اسکوئیمهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذاییکارشناسی75نامشخص
19803آداناآبدیانعلوم تغذیهکارشناسی82نامشخص
37481آداناچهارمحالیمهندسی شیمیکارشناسی8691