اسامی فارغ التحصیلان دانشگاه


نمایش ۱۲۱ تا ۱۳۰ مورد از کل ۶۷٬۱۲۲ مورد.
ردیفنامنام خانوادگیرشتهمقطعتاریخ ورودتاریخ فارغ التحصیلی
11435آذرابراهیمی بسابیفیزیککارشناسی80نامشخص
12003آذررضائی مجدآبادیزبان و ادبیات فرانسهکارشناسی8086
12039آذرقهرمانی کری بزرگزبان و ادبیات فرانسهکارشناسی80نامشخص
12863آذرباقری قمیشیمی - شیمی معدنیدکتری تخصصی80نامشخص
14210آذراخگرعلوم ارتباطات اجتماعیکارشناسی ارشد81نامشخص
15240آذرفناءالهیکاردان فنی صنایع غذاییکاردانی81نامشخص
15413آذرعباس زاده جمال آبادیمهندسی پزشکی - بیوالکتریککارشناسی81نامشخص
15685آذرخوجینیانمهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذاییکارشناسی81نامشخص
17612آذرتابشعلوم اقتصادی - برنامه ریزی وتحلیل سیستمهای اقتصادیکارشناسی ارشد82نامشخص
17984آذرحیدری زادیزیست شناسی - ژنتیککارشناسی ارشد8285