اسامی فارغ التحصیلان دانشگاه


نمایش ۱۳۱ تا ۱۴۰ مورد از کل ۶۷٬۱۲۲ مورد.
ردیفنامنام خانوادگیرشتهمقطعتاریخ ورودتاریخ فارغ التحصیلی
18528آذرعلی خانیمدیریت هتلداریکارشناسی82نامشخص
20015آذراشک ترابمهندسی پزشکی - بیوالکتریککارشناسی8287
20525آذررفعت ماهروانشناسی بالینیکارشناسی ارشد82نامشخص
20567آذرصیدیمهندسی کشاورزی - باغبانیکارشناسی ارشد83نامشخص
21937آذرعلی بابائی درمنیعلوم کتابداری و اطلاع رسانیکارشناسی ارشد83نامشخص
22030آذرامیرنژادتاریخ و تمدن ملل اسلامیکارشناسی ارشد83نامشخص
25126آذرهمت زادهشیلاتکارشناسی ارشد84نامشخص
26081آذرافتخارخوانساریعلوم کتابداری و اطلاع رسانیکارشناسی ارشد84نامشخص
26498آذریوسفیشیمی - شیمی فیزیککارشناسی ارشد84نامشخص
26877آذرانصاریان تهرانیزیست شناسی - بیوشیمیکارشناسی ارشد8487