اسامی فارغ التحصیلان دانشگاه


نمایش ۱۱ تا ۲۰ مورد از کل ۶۷٬۱۲۲ مورد.
ردیفنامنام خانوادگیرشتهمقطعتاریخ ورودتاریخ فارغ التحصیلی
10705آتناایرانی شمیرانیزیست شناسی - ژنتیککارشناسی ارشد80نامشخص
11646آتناامانتی شهریمهندسی پزشکی - بیوالکتریککارشناسی80نامشخص
16872آتناکردیزمین شناسی - سنگ شناسی رسوبی و رسوب شناسیکارشناسی ارشد82نامشخص
17342آتناآیتیهواشناسیکارشناسی ارشد82نامشخص
17368آتناباباعلیمهندسی عمران - مهندسی راه و ترابریکارشناسی ارشد8285
19312آتناملّاییمهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذاییکارشناسی82نامشخص
19980آتنابابائیان قمصریمهندسی شیمی - صنایع غذاییکارشناسی82نامشخص
22980آتناجهان مردزیست شناسی - علوم گیاهیکارشناسی8387
27843آتناپیکرزبان و ادبیات فرانسهکارشناسی8489
28953آتناعطاریمهندسی شیمی - صنایع غذاییکارشناسی ارشد8588