اسامی فارغ التحصیلان دانشگاه


نمایش ۳۱ تا ۴۰ مورد از کل ۶۷٬۱۲۲ مورد.
ردیفنامنام خانوادگیرشتهمقطعتاریخ ورودتاریخ فارغ التحصیلی
39720آتنافردوسی شاهاندشتیمهندسی عمران - مهندسی راه و ترابریکارشناسی ارشد8689
39873آتناروشن‌فکرمهندسی کامپیوتر - معماری کامپیوترکارشناسی ارشد8689
41157آتنااحسان نیارمیروانشناسی عمومیکارشناسی ارشد8789
43049آتناالهیمهندسی منابع طبیعی-محیط زیست - ارزیابی و آمایش سرزمینکارشناسی ارشد8790
44751آتناکنیمهندسی کشاورزی - گیاهپزشکیکارشناسی8792
46110آتنایوسفیزیست شناسی - علوم سلولی و ملکولیکارشناسی ارشد8790
47272آتناعبدالهی فرعلوم اجتماعی - جمعیت شناسیکارشناسی ارشد8890
47444آتناشاهسوندمهندسی هسته ای - مهندسی راکتورکارشناسی8892
47988آتنادنیازیست شناسی عمومیکارشناسی8892
48004آتناموسوی کیاسریزیست شناسی عمومیکارشناسی8892