اسامی فارغ التحصیلان دانشگاه


نمایش ۴۱ تا ۵۰ مورد از کل ۶۷٬۱۲۲ مورد.
ردیفنامنام خانوادگیرشتهمقطعتاریخ ورودتاریخ فارغ التحصیلی
48437آتناغلام نیارمیمطالعات زنان - زن وخانوادهکارشناسی ارشد8891
48677آتناطهماسبیمدیریت بازرگانی - بازاریابیکارشناسی ارشد8891
49277آتناجهان مردزیست شناسی - علوم گیاهی - فیزیولوژی گیاهیکارشناسی ارشد8890
50436آتنااصفهانی خالقیروانشناسی عمومیدکتری تخصصی8891
50587آتناکاویانیآموزش زبان انگلیسیکارشناسی ارشد8891
51144آتنابیانیزیست شناسی - علوم گیاهی - زیست شناسی تکوینیکارشناسی ارشد8892
51877آتنامددیمدیریت صنایع مبلمان و دکوراسیونکارشناسی93
53703آتناشفیع زادهجغرافیا - برنامه ریزی توریسمکارشناسی ارشد8992
55763آتناعبداله پوری فازریاضی کاربردیکارشناسی ارشد9092
58777آتناکیانیمهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذاییکارشناسی93/10/30