اسامی فارغ التحصیلان دانشگاه


نمایش ۵۱ تا ۶۰ مورد از کل ۶۷٬۱۲۲ مورد.
ردیفنامنام خانوادگیرشتهمقطعتاریخ ورودتاریخ فارغ التحصیلی
58881آتناملک محمدیمشاوره و راهنمائیکارشناسی ارشد93/06/22
64092آتناسرپوشانآب و هواشناسی (اقلیم شناسی) - آب وهواشناسی کاربردیکارشناسی ارشد ناپیوسته94/11/21
66636آتناناصریمهندسی پزشکی - بیومتریالکارشناسی95/07/04
37839آتناالساداتشیریزدیزیست شناسی عمومیکارشناسی8690
43854آتناساداتموسویمهندسی پزشکی بالینیکارشناسی8791
266آتوسااتابکی رادمهندسی شیمی - صنایع غذاییکارشناسی70نامشخص
516آتوسافهاممهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذاییکارشناسی70نامشخص
816آتوسامهدویمهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذاییکارشناسی71نامشخص
3488آتوساطاهریمهندسی شیمیکارشناسی75نامشخص
3546آتوسافرخمهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذاییکارشناسی75نامشخص