اسامی فارغ التحصیلان دانشگاه


نمایش ۸۱ تا ۹۰ مورد از کل ۶۷٬۱۲۲ مورد.
ردیفنامنام خانوادگیرشتهمقطعتاریخ ورودتاریخ فارغ التحصیلی
32821آتوساتیموریبیماری شناسی گیاهی نماتولوژی گیاهیدکتری تخصصی8590
34060آتوسازرین کوبزبانشناسی همگانیکارشناسی ارشد8688
35620آتوسانوری کوپائیزیست شناسی دریا - جانوران دریاکارشناسی ارشد86نامشخص
38242آتوسابخشی زادهعلوم تغذیهکارشناسی8690
40317آتوساکاظمی زاد نامورمدیریت اجراییکارشناسی ارشد8690
40471آتوسامهرانیفیزیک مهندسیکارشناسی8690
43371آتوسامرادزادگانبیوشیمیدکتری تخصصی8791
44612آتوسافلاحیزیست شناسی عمومیکارشناسی8791
45435آتوساپارساروانشناسی بالینیکارشناسی ارشد8790
46472آتوساحاصلیمهندسی کامپیوتر - نرم افزارکارشناسی ارشد8790