اسامی فارغ التحصیلان دانشگاه


نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۶۷٬۱۲۲ مورد.
ردیفنامنام خانوادگیرشتهمقطعتاریخ ورودتاریخ فارغ التحصیلی
8620فرنودآئین دارمهندسی مکانیک - طراحی جامداتکارشناسی79/
5979روشنکآئین نژادحقوق جزاوجرم شناسیکارشناسی ارشد77نامشخص
59179صادقهآئینه وندعلوم ارتباطات اجتماعیکارشناسی ارشد92/11/29
59180مهساآئینه وندمهندسی پزشکی - بیومکانیککارشناسی94/06/29
16828میتراآئینیعلوم اجتماعی - جامعه شناسیکارشناسی ارشد82/
21089بهارهآئینیمهندسی منابع طبیعی - محیط زیستکارشناسی ارشد83نامشخص
53393نعمت الهآب آذرمهندسی مکاترونیککارشناسی ارشد8991
51316امیدآب آذرسامهندسی سیستم های انرژی - سیستم های انرژیکارشناسی ارشد8891
7787هوشنگآب برینمهندسی کشاورزی - تأسیسات آبیاریکارشناسی ارشد78نامشخص
24070سیف الدینآب برینزبان و ادبیات فارسیدکتری تخصصی8387