اسامی فارغ التحصیلان دانشگاه


نمایش ۹۱ تا ۱۰۰ مورد از کل ۶۷٬۱۲۲ مورد.
ردیفنامنام خانوادگیرشتهمقطعتاریخ ورودتاریخ فارغ التحصیلی
35268شکوه ساداتآثاری یزدیریاضی کاربردیکارشناسی ارشد8688
38017مهتابآجدانیمدیریت هتلداریکارشناسی8691
50316سیدمحمدآجدانیریاضی - جبردکتری تخصصی8892
56476شهرامآجرلومدیریت فناوری اطلاعات - کسب و کارالکترونیکیکارشناسی ارشد9193
29660توحیدآجریمهندسی کشاورزی - آبیاری و زهکشیکارشناسی ارشد8588
61410زهراآجریکارشناسی ارشد92
36467زهراآجودانیترویج و آموزش کشاورزیکارشناسی ارشد8688
56619میثمآجودانیفرهنگ و زبانهای باستانیکارشناسی ارشد9193/11/29
59182میثمآجودانیفرهنگ و زبانهای باستانیکارشناسی ارشد93/11/29
61441فاطمهآجودانیکارشناسی ارشد94