اسامی فارغ التحصیلان دانشگاه


نمایش ۲۱ تا ۳۰ مورد از کل ۶۷٬۱۲۲ مورد.
ردیفنامنام خانوادگیرشتهمقطعتاریخ ورودتاریخ فارغ التحصیلی
45393فاطمهآب رونمطالعات زنان - زن وخانوادهکارشناسی ارشد8790
20984کاملآب زرمهندسی عمران - مهندسی آبکارشناسی ارشد83نامشخص
61532محمدآب سارانمدیریت دولتی - مدیریت نیروی انسانیکارشناسی ارشد ناپیوسته95/06/31
14865حمیدآب سالانبرنامه ریزی ، مدیریت و آموزش محیط زیست- مدیریتکارشناسی ارشد81نامشخص
18928رویاآب شناسکاردان فنی صنایع غذاییکاردانی82نامشخص
33404رویاآب شناسمهندسی علوم وصنایع غذاییکارشناسی ناپیوسته85نامشخص
30924صفدرآب نارحسابداریکارشناسی ارشد8587
61533شهیادآب ناراقتصادکشاورزیدکترای تخصصی94/09/23
33494آنگینهآب نوسآموزش زبان انگلیسیکارشناسی ارشد85نامشخص
56617تکتمآب پیکرزمین شناسی - زمین شناسی مهندسیکارشناسی ارشد9193/11/27