اسامی فارغ التحصیلان دانشگاه


نمایش ۳۱ تا ۴۰ مورد از کل ۶۷٬۱۲۲ مورد.
ردیفنامنام خانوادگیرشتهمقطعتاریخ ورودتاریخ فارغ التحصیلی
19619محسنآب یارزبان و ادبیات هوسائیکارشناسی8286
24704مریمآبائیانجامعه شناسی - جامعه شناسی سیاسیکارشناسی ارشد8487
3307علیرضاآبادهمهندسی هوافضا - آئرودینامیککارشناسی ارشد74نامشخص
28682ثریاآبادپورجغرافیای طبیعی - ژئومورفولوژی در برنامه ریزی محیطیکارشناسی ارشد8486
32492فرنوشآبادیزبان و ادبیات آلمانیکارشناسی ارشد8588
6687کورسآبادیانکاردان فنی صنایع غذاییکاردانی77نامشخص
8359کورسآبادیانمهندسی علوم وصنایع غذاییکارشناسی ناپیوسته78نامشخص
37505ساراآبادیانمهندسی شیمیکارشناسی90
40424رضاآبادیهکلینیکال پاتولوژی دامپزشکی86/
8328لیلاآبارمهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذاییکارشناسی78نامشخص