اسامی فارغ التحصیلان دانشگاه


نمایش ۵۱ تا ۶۰ مورد از کل ۶۷٬۱۲۲ مورد.
ردیفنامنام خانوادگیرشتهمقطعتاریخ ورودتاریخ فارغ التحصیلی
51207حسینآبروشمهندسی برق - قدرتکارشناسی ارشد8891
30705حمیدهآبروشنمهندسی کشاورزی - زراعتکارشناسی ارشد85نامشخص
26209وفاآبرومندزمین شناسی - زمین شناسی نفتکارشناسی ارشد84نامشخص
4958پرویزآبرومندآذرشیمی - شیمی تجزیهدکتری تخصصی7681
32411قاسمآبشتریاضی محضکارشناسی ارشد8587
2244سهیلاآبلوعلوم تغذیهکارشناسی73نامشخص
3858اکرمآبهشتمهندسی هسته ای - مهندسی پرتوپزشکیکارشناسی ارشد75نامشخص
32822علیرضاآبکاربیماری شناسی گیاهی نماتولوژی گیاهیدکتری تخصصی8590
12839آنتآبکهزبان و ادبیات فرانسهدکتری تخصصی80نامشخص
4412داودآبیمهندسی مواد - متالورژی صنعتیکارشناسی76نامشخص