اسامی فارغ التحصیلان دانشگاه


نمایش ۹۱ تا ۱۰۰ مورد از کل ۶۷٬۱۲۲ مورد.
ردیفنامنام خانوادگیرشتهمقطعتاریخ ورودتاریخ فارغ التحصیلی
23804سحرابره دریمهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی8387
23858رشیدذوالفقاری زعفرانیمدیریت آموزش عالی8388
23999محمدعلیحسینیمدیریت آموزش عالی8387
24144سید غلامرضاموسویزراعت - فیزیولوژی گیاهان زراعتی8387
24411جوادجمالیمدیریت وبرنامه ریزی فرهنگی - تصمیم گیری و خط مشی گذاری مدیریت فرهنگی83/
24474لیلامهدویانشیمی - شیمی فیزیک8387
25156زهرارمضان زاده بادلهفلسفه و حکمت اسلامی8487
25211فاطمهقلی زاده تندرلوئیعلوم سیاسی8487
25484شیمامحرابیمهندسی کامپیوتر - معماری کامپیوتر8486
28290شهروزفرجاد بیله سوارمدیریت آموزشی84/