اسامی فارغ التحصیلان دانشگاه


نمایش ۲۱ تا ۳۰ مورد از کل ۶۷٬۱۲۲ مورد.
ردیفنامنام خانوادگیرشتهمقطعتاریخ ورودتاریخ فارغ التحصیلی
3130غلامعباسشکاریمدیریت دولتی74/
3209سعیدجواهریمهندسی کشاورزی - خاکشناسی74/
3238غلامرضاجمسیحشره شناسی کشاورزی74/
3240مصطفیعبادیزیست شناسی - علوم گیاهی74/
3843محمدرضاسرشارمهندسی کامپیوتر - معماری کامپیوتر7578
3889محمدقاسم زاده گنجهمهندسی کشاورزی - خاکشناسی7578
3897حسینکنگریجغرافیا و برنامه ریزی روستایی7578
3951علی اکبرآژیدهمهندسی شیمی - بیوتکنولوژی7578
3958جمالحیدرزادهعرفان اسلامی75/
4009محمدرضااخگرشیمی - شیمی آلی75/