اسامی فارغ التحصیلان دانشگاه


نمایش ۳۱ تا ۴۰ مورد از کل ۶۷٬۱۲۲ مورد.
ردیفنامنام خانوادگیرشتهمقطعتاریخ ورودتاریخ فارغ التحصیلی
4076نجیبحسینیزبان و ادبیات عرب7583
4093قدسیاحقرعلوم تربیتی7580
4102حمیدرضاسعیدنیامدیریت بازرگانی75/
4130مریمعیدیزیست شناسی - علوم جانوری گرایش فیزیولوژی جانوری7680
4754امیرهوشنگمحمدعلی خاکیمهندسی کشاورزی - مکانیزاسیون کشاورزی7678
4898هادیکریمی پورفردمهندسی کشاورزی - بیماری شناسی گیاهی7679
4947عذراعطائی عظیمیزیست شناسی - علوم گیاهی76/
4951بابکدلنوازهاشملویانزیست شناسی - علوم گیاهی76/
5015شاهکاربینش پژوهجغرافیا و برنامه ریزی شهری7681
5321عبدالرضاسلمانی شاه محمدیعلوم ارتباطات77/