اسامی فارغ التحصیلان دانشگاه


نمایش ۵۱ تا ۶۰ مورد از کل ۶۷٬۱۲۲ مورد.
ردیفنامنام خانوادگیرشتهمقطعتاریخ ورودتاریخ فارغ التحصیلی
8804داودابراهیمی میلاجردیمهندسی مواد - متالورژی صنعتی79/
8818عباسصادقیمهندسی مواد - متالورژی صنعتی79/
8962سعیدواحدیمهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی7983
9978زهراحسینیفرهنگ و زبانهای باستانی7982
10883افشینداورنیامهندسی منابع طبیعی - علوم وصنایع چوب وکاغذ8082
11799سعیدروحانی مجردمهندسی مواد - متالورژی صنعتی8084
12541سپیده ساداتاصفهانیمهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی80/
12574کورسیزدجردیزمین شناسی - تکتونیک8080
12917احمدخادم الحسینیجغرافیا و برنامه ریزی شهری8084
12976محّمدامیری اندیتغذیه دام8084