اسامی فارغ التحصیلان دانشگاه


نمایش ۷۱ تا ۸۰ مورد از کل ۶۷٬۱۲۲ مورد.
ردیفنامنام خانوادگیرشتهمقطعتاریخ ورودتاریخ فارغ التحصیلی
17291مهنازشعبانیمهندسی کشاورزی - حشره شناسی کشاورزی8284
17455احمدرضاایزدیمدیریت خدمات بهداشتی و درمانی8284
17693ایرجچرخچیادیان وعرفان8285
17785عباسهدایتیژئوفیزیک - لرزه شناسی8286
17795سیدمحمدرضاهیبتیمهندسی انرژی8284
17956علیابرازهمدیریت خدمات بهداشتی و درمانی8285
18122داریوشدرویشیفلسفه و حکمت اسلامی8284
18940سمانهمصلّیمهندسی صنایع پلیمر82/
19066مرجانشاهمیرمهندسی صنایع پلیمر82/
19325مهساگرانسایهمهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی8286