اسامی فارغ التحصیلان دانشگاه


نمایش ۱۱ تا ۲۰ مورد از کل ۶۷٬۱۲۲ مورد.
ردیفنامنام خانوادگیرشتهمقطعتاریخ ورودتاریخ فارغ التحصیلی
3741بهنازخلجیمهندسی شیمی - صنایع غذاییکارشناسی80
3750سونیاستاری تبریزیمهندسی شیمی - صنایع غذاییکارشناسی80
3784آرششفیعیمهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذاییکارشناسی80
4026محمدرضاعطارانحشره شناسی کشاورزیدکتری تخصصی81
4155شهلایوسفی فردعلوم تغذیهکارشناسی80
4268امیدنوری نورانیمهندسی مواد - متالورژی صنعتیکارشناسی81
4329حسینصمدیارمهندسی شیمیکارشناسی80
4501سپیدههرسجیانعلوم تغذیهکارشناسی81
4518فائزهفاتحی قهفرخیفیزیککارشناسی1381
5266مریمهاشمیمهندسی پزشکی - بیوالکتریککارشناسینامشخص