اسامی فارغ التحصیلان دانشگاه


نمایش ۲۱ تا ۳۰ مورد از کل ۶۷٬۱۲۲ مورد.
ردیفنامنام خانوادگیرشتهمقطعتاریخ ورودتاریخ فارغ التحصیلی
5595سحابنورمفیدیمهندسی مواد - متالورژی صنعتیکارشناسی83
5651علیشهری پورمهندسی مواد - متالورژی صنعتیکارشناسی82
6557محسنعبدالهیعلوم سیاسیدکتری تخصصی83
6702النازآرمینمهندسی پزشکی - بیوالکتریککارشناسینامشخص
7185سانازصادقی عدلمهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذاییکارشناسی82
7666محسنرحمت پورمهندسی مواد - سرامیککارشناسی ارشد81
7772مهساعسکریانمهندسی کشاورزی - خاکشناسیکارشناسی ارشد80
7938علیصالحی قلیچیعلوم اقتصادی - توسعه اقتصادی و برنامه ریزیکارشناسی ارشد81
8671نگیننادورمهندسی پزشکی - بیوالکتریککارشناسی84
8696علیجمالی نظریمهندسی پزشکی - بیوالکتریککارشناسی83