اسامی فارغ التحصیلان دانشگاه


نمایش ۴۱ تا ۵۰ مورد از کل ۶۷٬۱۲۲ مورد.
ردیفنامنام خانوادگیرشتهمقطعتاریخ ورودتاریخ فارغ التحصیلی
10814حسینامینی پزوهمهندسی کشاورزی - خاکشناسیکارشناسی ارشد82
10958شهنازبازدارجغرافیای سیاسیکارشناسی ارشد82
11136جعفرمختاری شیره جینیعلوم اقتصادی - توسعه اقتصادی و برنامه ریزیکارشناسی ارشد23/6/84
11438سودهونکیفیزیککارشناسی84
11563هانامشیروزیریمهندسی پزشکی - بیوالکتریککارشناسینامشخص
11641علیظفرقندی مطلقمهندسی پزشکی - بیوالکتریککارشناسی85
11958سمیراشاملومهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذاییکارشناسی ارشد93
11984ثمرهمیرآبادیمهندسی کشاورزی - گیاهپزشکیکارشناسی84
12027علیرضاصدرحسینیفیزیککارشناسی87
12031مجتبیامیرمجاهدیفیزیککارشناسی84