اسامی فارغ التحصیلان دانشگاه


نمایش ۵۱ تا ۶۰ مورد از کل ۶۷٬۱۲۲ مورد.
ردیفنامنام خانوادگیرشتهمقطعتاریخ ورودتاریخ فارغ التحصیلی
12182کیمیااشتهاردیمهندسی شیمیکارشناسینامشخص
12187علیرضاباقرزادهزبان فرانسه - مترجمیکارشناسی85
12342مهدیهمهدی زاده خیابانیزبان فرانسه - مترجمیکارشناسی ارشد94
13874اردلانخادمیمهندسی عمران - مهندسی زلزلهکارشناسی ارشد83
14121فرحدزفولی زادهمهندسی شیمی - بیوتکنولوژیکارشناسی ارشد83
14177ساراانوریعلوم اقتصادی - برنامه ریزی وتحلیل سیستمهای اقتصادیکارشناسی ارشد84
14185حبیبفیض اله زادهمهندسی مواد - سرامیککارشناسی ارشد83
14267فرزانهفراشیعلوم اقتصادی - برنامه ریزی وتحلیل سیستمهای اقتصادیکارشناسی ارشد83
14276حسنستوده ئیانمهندسی منابع طبیعی - جنگلداریکارشناسی ارشدنامشخص
14314زهراسالاریزیست شناسی - علوم گیاهیکارشناسی ارشد93