اسامی فارغ التحصیلان دانشگاه


نمایش ۶۷٬۱۲۱ تا ۶۷٬۱۲۲ مورد از کل ۶۷٬۱۲۲ مورد.
ردیفنامنام خانوادگیرشتهمقطعتاریخ ورودتاریخ فارغ التحصیلی
57824یگانهحسین خانینامشخصکارشناسی ارشد9393/11/27
57870مژگانمیناییمهندسی کامپیوتر - نرم افزارکارشناسی ارشد9394/02/27