اسامی فارغ التحصیلان دانشگاه


نمایش ۶۱ تا ۷۰ مورد از کل ۶۷٬۱۲۲ مورد.
ردیفنامنام خانوادگیرشتهمقطعتاریخ ورودتاریخ فارغ التحصیلی
14585علیمعتمدیمهندسی کشاورزی - تأسیسات آبیاریکارشناسی ارشد92
14590امیرسعیدمداحیعلوم سیاسیکارشناسی ارشد85
14638روح الهمحکیمدیریت صنعتی - تولیدکارشناسی ارشد85
15179هدیپروین پورمهندسی شیمیکارشناسی85
15300زهراربیعی ابیانهکاردان فنی صنایع غذاییکاردانی83
15380محمدرهبرکارشناسی ارشد94
15381سحرمطلع نیکوییکارشناسی94
15581مهدیشیرزادیمهندسی مواد - متالورژی صنعتیکارشناسی86
15729فاطمهشکوهی طرقیمهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذاییکارشناسی85
16182مهرکقاضی زادهمهندسی شیمی - صنایع غذاییکارشناسی88