اسامی فارغ التحصیلان دانشگاه


نمایش ۷۱ تا ۸۰ مورد از کل ۶۷٬۱۲۲ مورد.
ردیفنامنام خانوادگیرشتهمقطعتاریخ ورودتاریخ فارغ التحصیلی
16221مریمامام جمعهعلوم اقتصادی - توسعه اقتصادی و برنامه ریزیکارشناسی ارشدنامشخص
16854غلامرضارجبی پسیخانیعلوم اجتماعی - جامعه شناسیکارشناسی ارشدنامشخص
16917مریمعابدلاتیشیمی - شیمی فیزیککارشناسی ارشد84
16957مریمشیخ فلاح لنگرودیمهندسی شیمی - بیوتکنولوژیکارشناسی ارشد85
16987فرهادتوکل همدانیمهندسی برق - مخابراتکارشناسی ارشد84
17355مریمآقاخانبابائیتربیت بدنی وعلوم ورزشیکارشناسی ارشد85
17407حمیدهبیرامی طارونیعلوم کتابداری و اطلاع رسانیکارشناسی ارشد84
17640فرشیدمسلمیمهندسی هوا فضا - طراحی سازه های هوا فضاییکارشناسی ارشد86
17659نداخلیل زاده اسکوییآموزش زبان انگلیسیکارشناسی ارشد85
18065لطیفجهانیعلوم سیاسیکارشناسی ارشدنامشخص