اسامی فارغ التحصیلان دانشگاه


نمایش ۹۱ تا ۱۰۰ مورد از کل ۶۷٬۱۲۲ مورد.
ردیفنامنام خانوادگیرشتهمقطعتاریخ ورودتاریخ فارغ التحصیلی
12168المیراحاجی نیاء لیل آبادیمهندسی شیمیکارشناسی80/
12541سپیده ساداتاصفهانیمهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی80/
12583عطیهآب خضرمهندسی مواد - سرامیککارشناسی80/
13170ماندانامجتبائیانآموزش زبان انگلیسیکارشناسی ارشد80/
13497محمّدصدقیانانگل شناسی دامپزشکیدکتری تخصصی81/
13621ابوالفضللاکدشتیمهندسی کامپیوتر - معماری کامپیوتردکتری تخصصی81/
15036شقایقنادری مقاممترجمی زبان فرانسهکارشناسی ارشد81/
15458نفیسهفیض الهیمهندسی پزشکی - بیوالکتریککارشناسی81/
15469مهدیهزمانیمهندسی پزشکی - بیوالکتریککارشناسی81/
15963سمیرااردستانی رستمیزبان و ادبیات هوسائیکارشناسی81/